billionphotos 1862884 

Definities

Het Bijlesplatform: Dit is de organisatie die de website www.bijlesplatform.nl faciliteert.

Bijlesgever: Dit is het individu of de organisatie die een profiel aanmaakt op de website www.bijlesplatform.nl met als doel het in contact komen met bijlesnemers.

Bijlesnemer: Dit is de persoon die in de profielen op de website www.bijlesplatform.nl naar een bijlesgever zoekt.

De website: Dit is de website www.bijlesplatform.nl

De beheerder: Het beheer van de website www.bijlesplatform.nl is in handen van het Bijlesplatform.

Diensten: Onder diensten wordt verstaan het verzorgen van bijles of huiswerkbegeleiding door de bijlesgever aan de bijlesnemer.

Registratie en gebruik van de website

De bijlesgever: De bijlesgever kan zijn of haar diensten aanbieden door middel van het aanmaken van een profiel op de site www.bijlesplatform.nl. Tijdens de registratieprocedure staan verschillende velden aangegeven die u moet invullen. Achter elk veld kan staan of het veld 1:verplicht is, 2: zichtbaar in het profiel is, 3: een beschrijving wat het veld inhoudt. Wij raden u aan uw profiel zo compleet mogelijk in te vullen.

De bijlesnemer: U kunt als bijlesnemer door de profielen op de website zoeken naar een bijlesgever. Er zijn een aantal mogelijkheden om in contact te komen met de bijlesgever. Er kan via het contactformulier een bericht worden gestuurd of het is mogelijk om via de contactgegevens in het profiel van de bijlesgever contact op te nemen.

Aanpassen of verwijderen van het profiel van de bijlesgever

Bijlesgever kan door in loggen op zijn of haar profiel op elke moment zijn/haar profielgegevens aanpassen of verwijderen.

Rechten van de beheerder

De beheerder behoudt zich het recht voor om contact met de bijlesgever op te nemen ter verificatie van het desbetreffende profiel.

De beheerder behoudt zich het recht voor om een profiel naar eigen inzicht te verwijderen.

De beheerder behoudt zich het recht voor om de bijlesgevers e-mails te sturen met onder andere informatie over het Bijlesplatform.

Disclaimer: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Het Bijlesplatform is slechts een platform om bijlesgevers en bijlesnemers met elkaar in contact te brengen. Het is aan de bijlesgever en bijlesnemer zelf om afspraken te maken over de levering van de diensten.

Het Bijlesplatform is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de afspraken die gemaakt zijn door de bijlesgever en bijlesnemer.

Het Bijlesplatform is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste gegevens die in het profiel van een bijlesgever zouden kunnen staan.

Privacy algemeen

De website maakt gebruik van cookies om een optimale gebruikerservaring voor u te realiseren.

Privacy en verwerking persoonsgegevens van de bijlesgever

Bijles Almere (bijlesplatform) heeft er voor gekozen om alleen de meest noodzakelijke gegevens van u te vragen bij de registratie. Het publiceren van een aantal gegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres zijn optioneel.

U geeft als bijlesgever toestemming voor weergave van een aantal gegevens in uw profiel. (Verplicht: Naam, Plaats, Wijknaam, Vakken, Vergoeding en optioneel: Thumbnail, Notitie, Website, Telefoonnummer, E-mailadres)

Het Bijlesplatform zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

 

Voor vragen of opmerkingen over deze pagina (Algemene voorwaarden, Disclaimer en Privacy) kunt u hier contact opnemen.